Kwalifikacje

Jacek Antczak

doktor nauk biologicznych, specjalność ornitologia
przewód doktorski przeprowadzony w Instytucie Ekologii Polskiej Akademii Nauk

Główne zainteresowania badawcze:

 • Wpływ inwestycji na ptaki – zagadnienia metodyczne i interpretacyjne
 • Inwentaryzacje ornitologiczne oraz ochrona ptaków na Pomorzu
 • Czynniki regulujące liczebność populacji ptaków

Publikacje naukowe:

 • Autor lub współautor ponad 50 oryginalnych publikacji naukowych oraz rozdziałów w monografiach i czasopismach polskich i międzynarodowych

Autor lub współautor ponad 120 raportów oraz ocen oddziaływania różnych inwestycji na ptaki

Opracowania dotyczące ochrony przyrody:

 • Konsultant – Recenzent planu ochrony Słowińskiego Parku Narodowego/2013-2015
 • Konsultant – Recenzent planu ochrony obszaru Natura 2000 Pobrzeże Słowińskie/2013-2015
 • Konsultant – Recenzent planu ochrony obszaru Natura 2000 Przybrzeżne Wody Bałtyku/2013-2015
 • Współautor planu ochrony Słowińskiego Parku Narodowego/2001
 • Współautor inwentaryzacji ornitologicznej obszaru Ramsar „Słowiński Park Narodowy”/2007
 • Współautor planów 4 rezerwatów przyrody/2007-2011
 • Współautor operatów faunistycznych 3 gmin w województwie zachodniopomorskim/2002-2005
 • Uczestnictwo w Monitoringu Ptaków Polski (GIOŚ) – MPPL (Koordynator regionalny)/2003- 2013
 • Uczestnictwo w Monitoringu Gatunków Rzadkich (GIOŚ) – łabędź krzykliwy i mewa czarnogłowa/ od 2005
 • Uczestnictwo w Monitoringu Zimujących Ptaków Wodnych (GIOŚ) – MZPW (Koordynator regionalny)/od 2011

Pozostała działalność naukowa, społeczna i opiniodawcza:

 • 2015-2019 członek Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego
 • 2010 – współzałożyciel Pomorskiego Regionu Ornitologicznego;
 • 2007 – 2011 – członek Zarządu Głównego Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego
 • 2007- 2008 członek zespołu konsultantów opracowujących „Wytyczne w zakresie oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki (PSEW)
 • 2004-2009 – przewodniczący oddziału Polskiego Towarzystwa Zoologicznego w Słupsku
 • 2004 – 2009 członek Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego
 • 2001- 2005 członek Rady Społeczno – Naukowej Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego
 • 1987-1990 członek Zarządu Głównego Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego
 • 1983-2010 roku współtwórca, organizator i opiekun Klubu Ornitologów Pomorza Środkowego
 • 1988 – 2008 pracownik naukowo – dydaktyczny Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej
 •