Pracownia Badań i Analiz Przyrodniczych TRINGA

Świadczy usługi w zakresie ochrony przyrody i ocen wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze. Działalność firmy opiera się na 30-letnim doświadczeniu w prowadzeniu badań przyrodniczych, szczególnie ornitologicznych.

Obszary chronione

 • Inwentaryzacja przyrodnicza
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Zalecenia ochronne
 • Plany ochrony
 • Parki Narodowe
 • Rezerwaty Przyrody
 • Obszary Natura 2000

Farmy wiatrowe

 • Ocena wstępna (screening)
 • Etap przedinwestycyjny
 • Etap poinwestycyjny
 • Monitoring ptaków, nietoperzy i pozostałych elementów środowiska przyrodniczego
 • Opinie, oceny, raporty
 • Inne inwestycje

 • Drogi i autostrady
 • Linie kolejowe
 • Linie energetyczne
 • Lotniska
 • Zabudowa (termomodernizacja budynków)
 • Opinie, oceny, raporty
 • Nadzór środowiskowy