Oferta

  • oceny wstępne (screening), monitoring przedrealizacyjny, monitoring porealizacyjny na planowanych lub wybudowanych farmach wiatrowych
  • nadzór przyrodniczy i monitoring porealizacyjny na inwestycjach liniowych (drogi, autostrady, linie kolejowe)
  • ekspertyzy faunistyczne podczas budowy i modernizacji obiektów
  • oceny wpływu wszelkich inwestycji na środowisko przyrodnicze
  • inwentaryzacje przyrodnicze i plany ochrony obszarów chronionych
  • profesjonalne przygotowanie konferencji naukowych i sympozjów ornitologicznych
  • organizacja wypraw i wycieczek przyrodniczych
  • Firma TRINGA stale współpracuje z zespołem około 20 wykwalifikowanych przyrodników (botaników, chiropterologów, ornitologów, herpetologów)