Kwalifikacje

Jacek Antczak

doktor nauk biologicznych, specjalność ornitologia
przewód doktorski przeprowadzony w Instytucie Ekologii Polskiej Akademii Nauk

Główne zainteresowania badawcze:

 • Wpływ inwestycji na ptaki - zagadnienia metodyczne i interpretacyjne
 • Inwentaryzacje ornitologiczne oraz ochrona ptaków na Pomorzu
 • Czynniki regulujące liczebność populacji ptaków

Publikacje naukowe:

 • Autor lub współautor ponad 50 oryginalnych publikacji naukowych oraz rozdziałów w monografiach i czasopismach polskich i międzynarodowych
Autor lub współautor ponad 120 raportów oraz ocen oddziaływania różnych inwestycji na ptaki

Opracowania dotyczące ochrony przyrody:

 • Konsultant - Recenzent planu ochrony Słowińskiego Parku Narodowego/2013-2015
 • Konsultant - Recenzent planu ochrony obszaru Natura 2000 Pobrzeże Słowińskie/2013-2015
 • Konsultant - Recenzent planu ochrony obszaru Natura 2000 Przybrzeżne Wody Bałtyku/2013-2015
 • Współautor planu ochrony Słowińskiego Parku Narodowego/2001
 • Współautor inwentaryzacji ornitologicznej obszaru Ramsar "Słowiński Park Narodowy"/2007
 • Współautor planów 4 rezerwatów przyrody/2007-2011
 • Współautor operatów faunistycznych 3 gmin w województwie zachodniopomorskim/2002-2005
 • Uczestnictwo w Monitoringu Ptaków Polski (GIOŚ) - MPPL (Koordynator regionalny)/2003- 2013
 • Uczestnictwo w Monitoringu Gatunków Rzadkich (GIOŚ) - łabędź krzykliwy i mewa czarnogłowa/ od 2005
 • Uczestnictwo w Monitoringu Zimujących Ptaków Wodnych (GIOŚ) - MZPW (Koordynator regionalny)/od 2011

Pozostała działalność naukowa, społeczna i opiniodawcza:

 • 2015-2019 członek Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego
 • 2010 - współzałożyciel Pomorskiego Regionu Ornitologicznego;
 • 2007 - 2011 - członek Zarządu Głównego Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego
 • 2007- 2008 członek zespołu konsultantów opracowujących "Wytyczne w zakresie oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki (PSEW)
 • 2004-2009 - przewodniczący oddziału Polskiego Towarzystwa Zoologicznego w Słupsku
 • 2004 - 2009 członek Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego
 • 2001- 2005 członek Rady Społeczno - Naukowej Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego
 • 1987-1990 członek Zarządu Głównego Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego
 • 1983-2010 roku współtwórca, organizator i opiekun Klubu Ornitologów Pomorza Środkowego
 • 1988 - 2008 pracownik naukowo - dydaktyczny Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej